• دسته بندی
   هیچ دسته محصولی متناسب با جستجو شما پیدا نشد
   • تولید کننده
    هیچ تولید کننده ای با مطابق با جست و جوی شما پیدا نشد
   • Products
    محصول مورد نظر شما یافت نشد.
     • بلاک
      No blog posts were found that matched your criteria.

     خرید گیفت کارت پلی استیشن PSN

     Filters
     12
     محصولات
     of
     51
     گیفت کارت 15 دلاری پلی استیشن نتورک امارات متحده عربی
     نکته خیلی مهم: لطفاً قبل از خرید انواع گیفت کارت های پلی استیشن مورد زیر را رعایت فرمایید: کشور گیفت کارتی که می خواهید خریداری کنید باید با کشوری که آدرس کاربری (psn آیدی) خود را ساخته اید یکسان باشد. (به طور مثال: اگر آدرس کاربری (psn آیدی) شما متعلق به کشور آمریکا است باید از محصولاتی که مربوط به کشور آمریکا است استفاده نمایید. ضمناً پس از خرید گیفت کارت های پلی استیشن نمی‌توان آن را پس داد یا عوض کرد.
     گیفت کارت 60 دلاری پلی استیشن نتورک آمریکا
     نکته خیلی مهم: لطفاً قبل از خرید انواع گیفت کارت های پلی استیشن مورد زیر را رعایت فرمایید: کشور گیفت کارتی که می خواهید خریداری کنید باید با کشوری که آدرس کاربری (psn آیدی) خود را ساخته اید یکسان باشد. (به طور مثال: اگر آدرس کاربری (psn آیدی) شما متعلق به کشور آمریکا است باید از محصولاتی که مربوط به کشور آمریکا است استفاده نمایید. ضمناً پس از خرید گیفت کارت های پلی استیشن نمی‌توان آن را پس داد یا عوض کرد.
     گیفت کارت 75 یورویی پلی استیشن نتورک آلمان
     نکته خیلی مهم: لطفاً قبل از خرید انواع گیفت کارت های پلی استیشن مورد زیر را رعایت فرمایید: کشور گیفت کارتی که می خواهید خریداری کنید باید با کشوری که آدرس کاربری (psn آیدی) خود را ساخته اید یکسان باشد. (به طور مثال: اگر آدرس کاربری (psn آیدی) شما متعلق به کشور آمریکا است باید از محصولاتی که مربوط به کشور آمریکا است استفاده نمایید. ضمناً پس از خرید گیفت کارت های پلی استیشن نمی‌توان آن را پس داد یا عوض کرد.
     گیفت کارت 35 پوندی پلی استیشن نتورک انگلیس
     نکته خیلی مهم: لطفاً قبل از خرید انواع گیفت کارت های پلی استیشن مورد زیر را رعایت فرمایید: کشور گیفت کارتی که می خواهید خریداری کنید باید با کشوری که آدرس کاربری (psn آیدی) خود را ساخته اید یکسان باشد. (به طور مثال: اگر آدرس کاربری (psn آیدی) شما متعلق به کشور آمریکا است باید از محصولاتی که مربوط به کشور آمریکا است استفاده نمایید. ضمناً پس از خرید گیفت کارت های پلی استیشن نمی‌توان آن را پس داد یا عوض کرد.
     گیفت کارت 40 یورویی پلی استیشن نتورک اتریش
     نکته خیلی مهم: لطفاً قبل از خرید انواع گیفت کارت های پلی استیشن مورد زیر را رعایت فرمایید: کشور گیفت کارتی که می خواهید خریداری کنید باید با کشوری که آدرس کاربری (psn آیدی) خود را ساخته اید یکسان باشد. (به طور مثال: اگر آدرس کاربری (psn آیدی) شما متعلق به کشور آمریکا است باید از محصولاتی که مربوط به کشور آمریکا است استفاده نمایید. ضمناً پس از خرید گیفت کارت های پلی استیشن نمی‌توان آن را پس داد یا عوض کرد.
     گیفت کارت 10 یورویی پلی استیشن نتورک اتریش
     نکته خیلی مهم: لطفاً قبل از خرید انواع گیفت کارت های پلی استیشن مورد زیر را رعایت فرمایید: کشور گیفت کارتی که می خواهید خریداری کنید باید با کشوری که آدرس کاربری (psn آیدی) خود را ساخته اید یکسان باشد. (به طور مثال: اگر آدرس کاربری (psn آیدی) شما متعلق به کشور آمریکا است باید از محصولاتی که مربوط به کشور آمریکا است استفاده نمایید. ضمناً پس از خرید گیفت کارت های پلی استیشن نمی‌توان آن را پس داد یا عوض کرد.
     گیفت کارت 75 دلاری پلی استیشن نتورک آمریکا
     نکته خیلی مهم: لطفاً قبل از خرید انواع گیفت کارت های پلی استیشن مورد زیر را رعایت فرمایید: کشور گیفت کارتی که می خواهید خریداری کنید باید با کشوری که آدرس کاربری (psn آیدی) خود را ساخته اید یکسان باشد. (به طور مثال: اگر آدرس کاربری (psn آیدی) شما متعلق به کشور آمریکا است باید از محصولاتی که مربوط به کشور آمریکا است استفاده نمایید. ضمناً پس از خرید گیفت کارت های پلی استیشن نمی‌توان آن را پس داد یا عوض کرد.
     گیفت کارت 50 یورویی پلی استیشن نتورک آلمان
     نکته خیلی مهم: لطفاً قبل از خرید انواع گیفت کارت های پلی استیشن مورد زیر را رعایت فرمایید: کشور گیفت کارتی که می خواهید خریداری کنید باید با کشوری که آدرس کاربری (psn آیدی) خود را ساخته اید یکسان باشد. (به طور مثال: اگر آدرس کاربری (psn آیدی) شما متعلق به کشور آمریکا است باید از محصولاتی که مربوط به کشور آمریکا است استفاده نمایید. ضمناً پس از خرید گیفت کارت های پلی استیشن نمی‌توان آن را پس داد یا عوض کرد.
     گیفت کارت 90 روزه پلی استیشن پلاس اتریش
     نکته خیلی مهم: لطفاً قبل از خرید انواع گیفت کارت های پلی استیشن مورد زیر را رعایت فرمایید: کشور گیفت کارتی که می خواهید خریداری کنید باید با کشوری که آدرس کاربری (psn آیدی) خود را ساخته اید یکسان باشد. (به طور مثال: اگر آدرس کاربری (psn آیدی) شما متعلق به کشور آمریکا است باید از محصولاتی که مربوط به کشور آمریکا است استفاده نمایید. ضمناً پس از خرید گیفت کارت های پلی استیشن نمی‌توان آن را پس داد یا عوض کرد.
     گیفت کارت 90 روزه پلی استیشن پلاس امارات متحده عربی
     نکته خیلی مهم: لطفاً قبل از خرید انواع گیفت کارت های پلی استیشن مورد زیر را رعایت فرمایید: کشور گیفت کارتی که می خواهید خریداری کنید باید با کشوری که آدرس کاربری (psn آیدی) خود را ساخته اید یکسان باشد. (به طور مثال: اگر آدرس کاربری (psn آیدی) شما متعلق به کشور آمریکا است باید از محصولاتی که مربوط به کشور آمریکا است استفاده نمایید. ضمناً پس از خرید گیفت کارت های پلی استیشن نمی‌توان آن را پس داد یا عوض کرد.
     گیفت کارت 45 دلاری پلی استیشن نتورک امارات متحده عربی
     نکته خیلی مهم: لطفاً قبل از خرید انواع گیفت کارت های پلی استیشن مورد زیر را رعایت فرمایید: کشور گیفت کارتی که می خواهید خریداری کنید باید با کشوری که آدرس کاربری (psn آیدی) خود را ساخته اید یکسان باشد. (به طور مثال: اگر آدرس کاربری (psn آیدی) شما متعلق به کشور آمریکا است باید از محصولاتی که مربوط به کشور آمریکا است استفاده نمایید. ضمناً پس از خرید گیفت کارت های پلی استیشن نمی‌توان آن را پس داد یا عوض کرد.
     گیفت کارت 20 یورویی پلی استیشن نتورک اتریش
     نکته خیلی مهم: لطفاً قبل از خرید انواع گیفت کارت های پلی استیشن مورد زیر را رعایت فرمایید: کشور گیفت کارتی که می خواهید خریداری کنید باید با کشوری که آدرس کاربری (psn آیدی) خود را ساخته اید یکسان باشد. (به طور مثال: اگر آدرس کاربری (psn آیدی) شما متعلق به کشور آمریکا است باید از محصولاتی که مربوط به کشور آمریکا است استفاده نمایید. ضمناً پس از خرید گیفت کارت های پلی استیشن نمی‌توان آن را پس داد یا عوض کرد.

     خرید گیفت کارت پلی استیشن

     گیفت کارت همان‌طور که از اسمش پیدا است، یک کارت هدیه است. این کارت هدیه را شرکت سونی به گیمرها و کاربران پلی استیشن می‌دهد تا بتوانند از خدمات و بازی‌های این شرکت استفاده کنند. به گیفت کارت play station، PSN هم می‌گویند.

     با این کارت می‌توانید به بازی‌های فروشگاه پلی استیشن دسترسی داشته باشید. در حالت عادی برای خرید از فروشگاه مجازی پلی استیشن باید کارت‌های اعتباری بین‌المللی مثل مستر کارت و ویزا کارت داشته باشید، ولی با خرید گیفت کارت پلی استیشن دیگر لازم نیست نگران دردسرهای مربوط به کارت‌های اعتباری باشید.

     ثبت‌نام و خرید کارت‌های اعتباری زمان زیادی طول می‌کشد، ولی با گیفت کارت پلی استیشن به راحتی می‌توانید از خدمات سایت استفاده کنید. بعد از خرید گیفت کارت پلی استیشن، اعتبار آن وارد حساب کاربری شما در شبکه پلی استیشن می‌شود و از آن می‌توانید برای تماشای نمایش‌های تلویزیونی، بازی‌های خاص، خدمات و محصول‌های درون بازی‌ها استفاده کنید.

      گیفت کارت play station چیست؟

     گیفت کارت play station یک کارت کوچک است و یک کد 12 رقمی روی آن وجود دارد. شما با استفاده از این کد حساب سایت سونی‌‌تان را شارژ می‌کنید و به اندازه اعتبار کار می‌توانید از فروشگاه Play Station خرید کنید.

     گیفت کارت play station چه کاربردی دارد؟

     اولین کاربرد این کارت‌ها، خرید بازی‌های پلی استیشن است. حتی بعضی‌ها بازی‌ها را قبل از زمان انتشار پیش خرید می‌کنند. خرید تم‌های آنلاین، خرید موسیقی از شرکت سونی، خرید گیفت کارت پلاس برای بازی آنلاین و استفاده از تخفیف‌های متعدد شرکت سونی از جمله کاربردهای گیفت کارت play station است.

     می‌توانید این کارت‌های هدیه را برای دوستان یا اعضای فامیل هم تهیه کنید. اگر دختر یا پسری در فامیل‌تان هست و به پلی استیشن علاقه دارد، خرید گیفت کارت پلی استیشن می‌‌تواند یک انتخاب خوب باشد. نکته مهم این است که بعد از اینکه حساب پلی استیشن‌تان را شارژ کردید، نمی‌تواند اعتبارش را به کس دیگری منتقل کنید.

     گیفت کارت play station plus چیست؟

     این کارت هدیه خدمات و مزایای بیشتری به شما می‌دهد و در واقع سرویس پریمیوم شرکت سونی به حساب می‌آید. گیمرها با گیفت کارت play station plus می‌توانند اشتراک‌های یک ماهه تا سه ساله تهیه کرده و خدمات فروشگاه پلی استیشن استفاده کنند.

     کار کردن با کارت‌ها پیچیدگی خاصی ندارد. وقتی کد 12 رقمی کارت را وارد سایت می‌کنید، می‌توانید بازی‌های مختلف را دانلود کنید. بعد از پایان اشتراک کارت play station plus دیگر به بازی‌ها و چیزهایی که دانلود کردید، دسترسی نخواهید داشت. حالا اگر دوباره گیفت کارت‌تان را فعال کنید، مجددا به محتوا و بازی‌های سایت دسترسی خواهید داشت.

     گیفت کارت پلی استیشن پلاس چه کاربردهایی دارد؟

     کسانی که گیفت کارت  play station plus دارند از تخفیف‌های بیشتری می‌توانند استفاده کنند. به علاوه بعضی از بازی‌ها هم برای کاربران این کارت رایگان هستند. شرکت سونی به دارندگان کارت پلاس، یک گیگ فضای ابری می‌دهد. با استفاده از این فضا می‌توانید بازی‌ها را ذخیره کنید و دیگر از فضای خود کنسول استفاده نکنید. همچنین با این کارت به نسخه‌های بتا و دموهای برخی از بازی‌ها هم دسترسی خواهید داشت.

     خرید گیفت کارت پلی استیشن از منطقه‌های مختلف

     گیفت کارت PSN از منطقه و کشورهای مختلفی صادر می‌شود و قیمت‌های متفاوتی دارند. مثلا گیفت کارت کشور امارات 15 دلار است و گیفت کارت کشور آمریکا با قیمت 60 دلار به فروش می‌رسد. از گیفت کارت‌های منطقه‌های دیگر می‌توان گیفت کارت اتریش، استرالیا، انگلیس و آلمان اشاره کرد. گیفت کارت منطقه‌های مختلف تفاوت خاصی با هم ندارند.

     ممکن است برخی از بازی‌ها در برخی از منطقه‌ها با توجه به قوانین آن کشور نمایش داده نشود. برای اینکه مشکلی بابت این مسئله نداشته باشید، کشور روی کنسول پلی استیشن را بررسی کنید و کارت هدیه را متناسب با همان بخرید. گیفت کارت‌های آمریکا 1 ماهه، 3 ماهه و 12 ماهه هستند. بقیه گیفت‌ کارت‌ها هم مدت زمان‌های مشخصی دارند.

     چگونه گیفت کارت را شارژ کنید؟

     بعد از خرید گیفت کارت از ایتی گرام، باید وارد حساب پلی استیشن خودتان شوید. دقت کنید که حتما منطقه گیفت کارت خریداری شده با منطقه کنسول یکی باشد. همچنین وقتی می‌خواهید وارد سایت شوید، IP دستگاه را به کشور موردنظرتان تغییر دهید. مثلا اگر گیفت کارت آمریکا را خریداری کردید، حتما IP را روی کشور آمریکا تنظیم کنید.

     اگر در سایت حساب کاربری ندارید، باید در قسمت ساخت حساب جدید، یک اکانت سونی بسازید. مشخصات‌تان را وارد کنید، کشور آمریکا را انتخاب کنید و وارد حساب‌تان شوید. بعد از اینکه ایمیل‌تان را وارد کردید، باید اکانت را تایید کنید. در نهایت در قسمت Redeem Prepaid Card کد گیفت کارت خریداری شده را وارد می‌کنید.

     back to top
     Filters